Wycena marki (znaku towarowego)

projekt logotypu firmy

Marka występuje najczęściej pod postacią nazwy lub znaku graficznego identyfikowanego z konkretnym produktem lub przedsiębiorstwem. Rozpoznawalna marka, funkcjonująca w świadomości konsumentów, zwykle jest nośnikiem określonych wartości utożsamianych z produktem lub też związaną z nią usługą. To z kolei może korzystnie wpływać na podejmowane przez konsumentów decyzje zakupowe, pozwalając realizować wyższe ceny lub większe wolumeny sprzedaży. A zatem rozpoznawana marka, budząca korzystne skojarzenia, pozwala generować przedsiębiorstwu wyższe przepływy finansowe. Jest zatem źródłem dodatkowej wartości. Wycena znaku towarowego (marki) jest sposobem na zmierzenie tej wartości, co może mieć znaczenie dla planowania strategicznego w firmie oraz wielu innych działań o charakterze rozwojowym.

 

Na czym polega wycena znaku towarowego (marki)?

Marka, podobnie jak inne aktywa, może podlegać wycenie. W praktyce profesjonalnej zastosowanie znajdują różne podejścia, których dobór ściśle uzależniony jest od indywidualnych cech przedsiębiorstwa oraz wskazanego znaku towarowego. W swojej aktywności zawodowej do wyceny marek również wykorzystuję różne metody, w tym w szczególności metodę zwolnienia z opłat licencyjnych (ang. relief from royalities), która jest najpowszechniej akceptowaną metodą na świecie. Stanowi ona kompilację podejścia dochodowego i porównawczego.

Ważne, aby przy wycenie marki kierować się solidnością i dokładnością. Ze względu na to, że pod wieloma względami może być ona uznana za zadanie trudniejsze od wyceny wartości przedsiębiorstwa , kluczowe w tym przypadku jest pozyskanie wiarygodnych danych wejściowych do modelu finansowego oraz rzetelne oszacowanie kosztu kapitału. Dzięki skrupulatnej analizie tych danych przy wykorzystaniu rozległej wiedzy możliwe jest uzyskanie wiarygodnego wyniku pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie marką i czerpanie korzyści z jej wartości. Klienci korzystający z usługi wyceny znaku towarowego i marki otrzymują kompletny raport przedstawiający nie tylko ich wartość, ale również dogłębną charakterystykę przedmiotu analizy i opis przyjętej metodologii wraz z wykorzystanymi danymi.