Biznes plan

 

Biznes plan to dokument, który od strony ekonomiczno-finansowej ma wykazać, czy analizowane przedsięwzięcie inwestycyjne powinno być realizowane, czy też nie. Zwykle jego przygotowanie podyktowane jest nie tylko względami wewnętrznymi jednostki, ale także jest warunkiem otrzymania niezbędnego finansowania od podmiotów zewnętrznych. Modelowy biznes plan zawiera nie tylko analizę konkretnego projektu inwestycyjnego, ale także otoczenia konkurencyjnego oraz szerzej pojętego otoczenia makroekonomicznego. Należy za jego pomocą odpowiedzieć na wiele pytań, m. in.:


• Czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne jest efektywne od strony finansowej i czy przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa?
• Jakie są jego słabe strony oraz przewagi na tle rozwiązań konkurencyjnych?
• Jakie są ryzyka związane z realizacją projektu inwestycyjnego?
• Jak wysokie jest ryzyko utraty płynności finansowej i nieodzyskania środków finansowych zainwestowanych przez wszystkich dostawców kapitału?
• Jakie czynniki stymulować będą powodzenie przedsięwzięcia?

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl