Doradztwo w procesach fuzji i przejęć

dłonie w uścisku

Wiele przedsiębiorstw po latach organicznego rozwoju staje wobec strategicznego wyboru, który nakazuje rozważyć ewentualność połącznia z inną spółką lub przejęcia jej. Bywa też tak, że dotychczasowi właściciele postanawiają sprzedać prowadzony przez siebie biznes. Takie działanie wynikać może z chęci zaangażowania odzyskanego w ten sposób kapitału w inne przedsięwzięcie lub też, będąc u schyłku aktywności zawodowej, nie posiadają w gronie najbliższej rodziny właściwych następców.

Powyższe sytuacje rodzą konieczność udzielenia odpowiedzi na wiele pytań, wśród których kluczowe są:

  • Ile warta jest moja firma lub firma wytypowana jako cel przejęcia?
  • Na jakich warunkach powinna zostać przeprowadzona transakcja?
  • Jak właściwie przeprowadzić i skoordynować cały proces nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa?

Proces zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, dlatego uczestniczą w nim zwykle prawnicy, biegli rewidenci oraz doradca ekonomiczny. Bardzo często to doradca ekonomiczny jest tą stroną, która odpowiada za przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa, uczestniczy w negocjacjach dotyczących ceny oraz innych parametrów transakcji zawartych w umowie oraz koordynuje całość procesu.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu procesu zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa, to zapraszam do kontaktu.