Wycena patentów (know-how)

 

Sukces każdego współczesnego przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zależy od posiadania unikalnych kompetencji i wiedzy, które pozwalają na wypracowanie przewagi rynkowej. Klasyczne aktywa materialne to tylko narzędzia wykorzystywane w codziennej działalności operacyjnej. Na pewno są niezbędne, ale równocześnie i niewystarczające do odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Wycena patentów i know-how pozwala dość precyzyjnie określić ich potencjał w zakresie wpływu na wysokość dochodów przedsiębiorstwa. W ten sposób można oszacować wartość wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo unikalnych kwalifikacji, co może mieć ogromne znaczenie przy planowaniu strategicznym i wyborze właściwej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa.


Zdobyta przez przedsiębiorstwo wiedza i unikalne kompetencje występują nie tylko pod postacią chronionych przez prawo patentów. Są to również wszelkie inne składniki wiedzy technicznej objętej tajemnicą przemysłową, ale także wiedza i rozwiązania z szeroko pojętych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem.

Jak przebiega wycena – patent, know-how itp.

W procesie wyceny patentów oraz innego know-how niezwykle ważne jest, aby wyceniane aktywa niematerialne przyczyniały się do wzrostu przepływów finansowych generowanych przez wykorzystujące je przedsiębiorstwo oraz aby niemożliwe było pozyskanie ich w sposób bezkosztowy. Zwykle w tym procesie wykorzystywane jest używane również m.in. przy wycenie spółki podejście dochodowe. Jego istotą jest oszacowanie różnicy między przepływami finansowymi osiąganymi przez przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej działalności wyceniane aktywa niematerialne a przepływami, na jakie można by liczyć w sytuacji braku możliwości wykorzystania tego aktywa w działalności gospodarczej.


Klienci DSC Advisory po zakończeniu procedury wyceny patentów i know-how otrzymują podsumowujący go raport zawierający informacje na temat wykorzystywanej metodologii oraz przyjętych założeń. Dzięki temu mają dostęp do pełnej, rzetelnej informacji na temat wartości posiadanych aktywów niematerialnych.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl