Wycena patentów (know-how)

podpisywanie patentu

Sukces każdego współczesnego przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zależy od posiadania unikalnych kompetencji i wiedzy, które pozwalają na wypracowanie przewagi rynkowej. Klasyczne aktywa materialne to tylko narzędzia wykorzystywane w codziennej działalności operacyjnej. Na pewno są niezbędne, ale równocześnie i niewystarczające do odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Wycena patentów i know-how pozwala dość precyzyjnie określić ich potencjał w zakresie wpływu na wysokość dochodów przedsiębiorstwa. W ten sposób można oszacować wartość wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo unikalnych kwalifikacji, co może mieć ogromne znaczenie przy planowaniu strategicznym i wyborze właściwej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa.

Zdobyta przez przedsiębiorstwo wiedza i unikalne kompetencje występują nie tylko pod postacią chronionych przez prawo patentów. Są to również wszelkie inne składniki wiedzy technicznej objętej tajemnicą przemysłową, ale także wiedza i rozwiązania z szeroko pojętych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Jak przebiega wycena – patent, know-how itp.

W procesie wyceny patentów oraz innego know-how niezwykle ważne jest, aby wyceniane aktywa niematerialne przyczyniały się do wzrostu przepływów finansowych generowanych przez wykorzystujące je przedsiębiorstwo oraz aby niemożliwe było pozyskanie ich w sposób bezkosztowy. Zwykle w tym procesie wykorzystywane jest używane również m.in. przy wycenie spółki podejście dochodowe. Jego istotą jest oszacowanie różnicy między przepływami finansowymi osiąganymi przez przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej działalności wyceniane aktywa niematerialne a przepływami, na jakie można by liczyć w sytuacji braku możliwości wykorzystania tego aktywa w działalności gospodarczej.

Klienci DSC Advisory po zakończeniu procedury wyceny patentów i know-how otrzymują podsumowujący go raport zawierający informacje na temat wykorzystywanej metodologii oraz przyjętych założeń. Dzięki temu mają dostęp do pełnej, rzetelnej informacji na temat wartości posiadanych aktywów niematerialnych.