Szacowanie korzyści utraconych przez przedsiębiorstwo

 

W praktyce gospodarczej zdarzają się takie sytuacje, w których przedsiębiorstwo zostaje poszkodowane w wyniku zaniechania lub niewłaściwego działania innego podmiotu. Czasami charakter zdarzenia powodującego szkodę gospodarczą nie tylko ma wymiar fizyczny, w postaci uszkodzenia mienia materialnego, którym posługuje się firma, ale może również powodować koniczność zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub wywołać poważne jej zakłócenia.


Sytuacja taka w oczywisty sposób rodzić będzie roszczenie w stosunku do podmiotu, który przyczynił się do powstania szkody. Roszczenie to może zostać zaspokojone zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej, jednakże zarówno w jednym jak i drugim przypadku kluczową kwestią jest ustalenie jego wysokości. Jako osoba posiadająca doświadczenie w realizacji tego typu projektów, w związku z toczącymi się w sądach sprawami, wiem doskonale, że jakość przygotowanej opinii zależy nie tylko od wnikliwej analizy finansów przedsiębiorstwa w okresie zarówno przed jak i po zdarzeniu, które spowodowało szkodę. Należy przede wszystkim wiele uwagi poświęcić na zrozumienie modelu biznesowego poszkodowanego przedsiębiorstwa.

Slider
Slider

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl

dsc PNG

Dawid Stolarek
+48 509 015 686
biuro@dsc-advisory.pl